Return Back
<< | >> yekmu0740

Süleymaniye Ktp., Mehmed Hilmi-Fethullah Fehmi 00019, 1a * 37x37 mm.

Text

وقف هذا الكتاب السيد الحاج فتح الله فهمی المفتي بمدينة سيروز ابن المفتي السيد محمد حلمی ابن فتح الله وشرط في تصرفه ما شرطه أبوه في كتبه الموقوفة وأجره عليهم وعلی والديهم وأساتيذهم وعلی جميع المؤمنين ١٣٠٧

Transliteration

Vakafe hâza’l-Kitâb es-Seyyid el-Hâcc Fethullah Fehmi el-Müftî bi-Medîneti Siroz ibnü’l-Müftî es-Seyyid Mehmed Hilmi ibn Fethullah ve Şerata fî Tasarrufihî mâ Şeratahû Ebûhu fî Kütübihi’l-Mevkûfe ve Ecruhû aleyhim ve alâ Vâlideyhim ve Esâtîzihim ve alâ Cemî‘i’l-Mü’minîn 1307

Translation into Turkish

Bu kitabı Fethullah oğlu müftü Mehmed Hilmi oğlu Siroz müftüsü hacı Fethullah Fehmi vakfetmiştir ve kitabın tasarrufu konusunda babasının vakfettiği kitaplardaki şartları koştu. Ecri onların, ana-babalarının, hocalarının ve bütün müminlerin üzerine olsun.

Owner
Siroz Müftüsü Fethullah Fehmi Efendi / سيروز مفتيسی فتح الله فهمی افندی
Deceased in [A.H/A.D]
1335 / 1917
Profession
Müftü
Language
Arabic
Date [A.H/A.D]
1307 / 1889
Type
Endowment
Shape
Circular
Alphabet
Arabic
Script
Taliq
Tecnique
Intaglio
Decoration
Panch, leaf
Engraver
Nâdir
Notes
Nüshada mührün sol üst tarafında mühür sahibinin şahıs mührü bulunmaktadır.
Data template
Vakıf mührü, Siroz Müftüsü Fethullah Fehmi Efendi, “Vakafe hâza’l-Kitâb es-Seyyid el-Hâcc Fethullah Fehmi el-Müftî bi-Medîneti Siroz ibnü’l-Müftî es-Seyyid Mehmed Hilmi ibn Fethullah ve Şerata fî Tasarrufihî mâ Şeratahû Ebûhu fî Kütübihi’l-Mevkûfe ve Ecruhû aleyhim ve alâ Vâlideyhim ve Esâtîzihim ve alâ Cemî‘i’l-Mü’minîn”, 1307
Enrolled by
Tenzile Derin Şahal
Enrolled in
18.11.2021
Go up