Return Back
<< | >> yekmu0453

Süleymaniye Ktp., Esad Efendi 01330, 39a * 14x16 mm.

Text

إبراهيم طاهر ١٠٦٨

Transliteration

İbrâhim Tâhir 1068

Owner
Ebu’l-Muhtâr İbrâhim Tâhir b. Mustafa b. İbrâhim / أبو المختار إبراهيم طاهر بن مصطفی بن إبراهيم
Profession
Şahıs
Language
Name
Date [A.H/A.D]
1068 / 1658
Type
Individual
Shape
Rounded oval
Alphabet
Arabic
Script
Taliq
Tecnique
Intaglio
Decoration
Panch, leaf
Notes
38b ve 39a sayfalarında mühür sahibinin Muhammed Emin b. Muhammed b. Ahmed’e nüshanın ikinci risâlesi olan ve Nevevî’ye ait “” adlı eserin kıraatine icâzet verdiğine dair 20-30 Zilkade 1205 tarihli bir kayıt bulunmaktadır. Aynı şekilde kayıtta bu eserin kıraatine icâzetinin hocası Müstakimzâde Süleyman Sa‘deddin Efendi tarafından kendisine verildiği de belirtilmiştir.
Data template
Şahıs mührü, Ebu’l-Muhtâr İbrâhim Tâhir b. Mustafa b. İbrâhim, “İbrâhim Tâhir”
Enrolled by
Tenzile Derin Şahal
Enrolled in
21.09.2020
Go up