Return Back
<< | >> yekmu0730

Süleymaniye Ktp., İsmihan Sultan 00420, 402b * 40x41 mm.

Text

خص وقف هذا الكتاب بالبقعة المباركة المبنية جوار المدرسة الفتحية محمد پاشا الوزير الأعظم في الدولة السليمانية والسليمية والمرادية من آل عثمان خلد الله ملكهم إلی إنقضاء الزمان سنة ٩٨٢

Transliteration

Hassa Vakfe hâza’l-Kitâb bi’l-Buk‘ati’l-Mübâreketi’l-Mebniyyeti civâra’l-Medreseti’l-Fethiyye Mehmed Paşa el-Vezîru’l-A‘zam fi’d-Devleti’s-Süleymâniyye ve’s-Selîmiyye ve’l-Murâdiyye min Âl-i Osmân Halledallâhu Mülkehum ilâ İnkızâ’i’z-Zamân Sene 982

Translation into Turkish

Bu kitabı Osmanoğullarından -Allah onların mülkünü kıyamete kadar var etsin- Sultan Süleyman, Selim ve Murad dönemleri sadrâzamı Mehmed Paşa, Fethiyye Medresesi civarındaki mübarek yere vakfetmeye tahsis etmiştir.

Owner
Sadrâzam Sokullu Mehmed Paşa / صدر أعظم صوقوللو محمد پاشا
Deceased in [A.H/A.D]
987 / 1579
Profession
Sadrâzam
Language
Arabic
Date [A.H/A.D]
982 / 1574
Type
Endowment
Shape
Circular
Alphabet
Arabic
Script
Taliq
Tecnique
Intaglio
Decoration
Knot, leaf
Notes
Mühür nüshada 1a sayfasından itibaren sonuna kadar yaklaşık olarak her on sayfada bir yer almaktadır.
Data template
Vakıf mührü, Sadrâzam Sokullu Mehmed Paşa, “Hassa Vakfe hâza’l-Kitâb bi’l-Buk‘ati’l-Mübâreketi’l-Mebniyyeti civâra’l-Medreseti’l-Fethiyye Mehmed Paşa el-Vezîru’l-A‘zam fi’d-Devleti’s-Süleymâniyye ve’s-Selîmiyye ve’l-Murâdiyye min Âl-i Osmân Halledallâhu Mülkehum ilâ İnkızâ’i’z-Zamân”, 982
Enrolled by
Tenzile Derin Şahal, Ahmet Çınar
Enrolled in
16.11.2021
Go up