Return Back
<< | >> yekmu0588

Süleymaniye Ktp., Esad Efendi 00828, 1b * 14x14 mm.

Text

وقف فضيل الجمالي ٩٩١

Transliteration

Vakafe Fudayl el-Cemâlî 991

Translation into Turkish

Fudayl el-Cemâlî vakfetti.

Owner
Zenbillizâde, Ziyâ’eddin Fudayl b. Ali b. Ahmed el-Cemâlî el-Bekrî er-Rûmî el-Hanefî / زنبيلي زاده، ضياء الدين فضيل بن علي بن أحمد الجمالي البكري الرومي الحنفي
Deceased in [A.H/A.D]
991 / 1583
Profession
Kadı
Works
Edebü’l-Evsıyâ
İ‘ânetü’l-Fârız fî Tashîhi Vâkı‘âti’l-Ferâ’iz
Risâletü’l-Vezâ’ifi’l-Vâfiye
Language
Arabic
Date [A.H/A.D]
991 / 1583
Type
Endowment
Shape
Circular
Alphabet
Arabic
Script
Taliq
Tecnique
Intaglio
Decoration
Panch, leaf, spiral
Notes
Mühür alıntılandığı nüshanın 1a, 2a, 110b ve 126b sayfalarında da geçmektedir. Mühür sahibi Esad Efendi koleksiyonu 00831 demirbaş numaralı nüshasının 1a sayfasında yer alan temellük kaydına bakılarak tespit edilmiştir.
Data template
Vakıf mührü, Zenbillizâde, Ziyâ’eddin Fudayl b. Ali b. Ahmed el-Cemâlî el-Bekrî er-Rûmî el-Hanefî, “Vakafe Fudayl el-Cemâlî”, 991
Enrolled by
Tenzile Derin Şahal
Enrolled in
23.11.2020
Go up