Return Back
<< | >> yekmu0735

Süleymaniye Ktp., Carullah 01179, 1a * 33x33 mm.

Text

وقف هذا الكتاب لله أبو عبد الله ولي الدين جار الله بشرط أن لا يخرج من خزانة بناها بجنب جامع سلطان محمد بقسطنطنية سنة ١١٤٧

Transliteration

Vakafe hâza’l-Kitâb lillâhi Ebû Abdullah Veliyyüddin Cârullah bi-Şarti en lâ Yuhrace mine’l-Hızâneti Benâhâ bi-Cenbi Câmi‘i Sultan Mehmed bi-Kostantıniyye Sene 1147

Translation into Turkish

Ebû Abdullah Veliyyüddin Cârullah bu kitabı Allah için 1147 yılında, Sultan Mehmed Câmii yanına yaptırdığı kütüphaneden dışarı çıkarılmaması şartıyla vakfetmiştir.

Owner
Cârullah Veliyyüddin b. Mustafa b. Ali el-Yenişehrî el-İstanbulî / جار الله ولي الدين بن مصطفى بن علي اليكيشهري الإستانبولي
Deceased in [A.H/A.D]
1151 / 1738
Profession
Osmanlı Âlimi
Works
el-Fevâ’idü’n-Nûriyye ale’l-Âdâbi’l-Hüseyniyye
eş-Şerhu’l-Kebîr alâ Âdâbi’l-Bahs ve’l-Münâzara
eş-Şerhu’l-Mütevassıt alâ Âdâbi’l-Bahs ve’l-Münâzara
eş-Şerhu’s-Sağîr alâ Âdâbi’l-Bahs ve’l-Münâzara
Fezâ’ilü’l-Cihâd
Hâşiye alâ Hâşiyeti Şerhi Âdâbi’l-Bahs ve’l-Münâzara
Hâşiye alâ Hâşiyeti Şerhi Hidâyeti’l-Hikme
Hâşiye alâ Şerhi Âdâbi’l-Bahs ve’l-Münâzara
Muhtasaru’l-Hâşiye alâ Şerhi Âdâbi’l-Bahs ve’l-Münâzara
Language
Arabic
Date [A.H/A.D]
1147 / 1734
Type
Endowment
Shape
Circular
Alphabet
Arabic
Script
Taliq
Tecnique
Intaglio
Decoration
Panch, leaf, rosebud, knot
Notes
Mühür alıntılandığı nüshanın 303b sayfasında da geçmektedir.
Data template
Vakıf mührü, Cârullah, Veliyyüddin b. Mustafa b. Ali el-Yenişehrî el-İstanbulî, “Vakafe hâza’l-Kitâb lillâhi Ebû Abdullah Veliyyüddin Cârullah bi-Şarti en lâ Yuhrace mine’l-Hızâneti Benâhâ bi-Cenbi Câmi‘i Sultan Mehmed bi-Kostantıniyye”, 1147, İstanbul
Enrolled by
Tenzile Derin Şahal, Ahmet Çınar
Enrolled in
17.11.2021
Go up