Geri Dön
<< | >> yekmu0031

Süleymaniye Ktp., Ragıp Paşa 00418, 145b * 43x43 mm.

Mühür Metni

حسبي الله وحده وكفی عبده من الكتب التي وقفها الفقير إلى آلاء ربه ذي المواهب محمد المدعو بين الصدور بالراغب ١١٧٥

Latinize

Hasbiyallâhu Vahdehû ve Kefâ Abdehû mine’l-Kütübilletî Vakafehe’l-Fakîr ilâ Âlâ’i Rabbihî zi’l-Mevâhib Mehmed el-Med‘uvv beyne’s-Sudûr bi’r-Râgıb 1175

Türkçe Çeviri

Sadece Allah bana yeter ve O kuluna kâfîdir. Hibeler sahibi Rabbinin nimetlerine muhtaç ve sadrâzamlar arasında Râgıb adında olan Mehmed’in vakfettiği kitaplardandır.

Mühür Sahibi
Sadrâzam Koca Râgıb Paşa, Mehmed b. Şevkî Mehmed el-İstanbulî / صدر أعظم قوجه راغب پاشا، محمد بن شوقي محمد الإستانبولي
Vefat Tarihi [Hicri/Miladi]
1176 / 1763
Meslek / Mevki
Sadrâzam
Telif Ettiği Eserler
Fethiyye-i Belgrad
Sefînetü’r-Râgıb ve Defînetü’l-Metâlib
Dil
Arapça
Tarih [Hicri/Miladi]
1175 / 1761
Mühür Türü
Vakıf
Mührün Şekli
Yuvarlak
Alfabe Türü
Arap harfli
Yazı Türü
Ta‘lîk
Fiziksel Yapı
Oyma
Tezyini Unsurlar
Penç, karanfil, lale, koltuk
Açıklamalar
Mühür alıntılandığı nüshanın 1a ve 62a sayfalarında da geçmektedir.
Veri Şablonu
Vakıf mührü, Mehmed Râgıb Paşa, “Hasbiyallâhu Vahdehû ve Kefâ Abdehû mine’l-Kütübilletî Vakafehe’l-Fakîr ilâ Âlâ’i Rabbihî zi’l-Mevâhib Mehmed el-Med‘uvv beyne’s-Sudûr bi’r-Râgıb ”, 1175
Kaydı Giren
Tenzile Derin Şahal
Kayıt Giriş Tarihi
22.05.2019
Yukarı Çık