Geri Dön
<< | >> yekmu0083

Süleymaniye Ktp., Şeyhülislam Esad Efendi 00024, 1a * 26x26 mm.

Mühür Metni

وقف شيخ الإسلام محمد أسعد افندى ابن المرحوم شيخ الإسلام إسماعيل افندى ١١٦٣

Latinize

Vakf-ı Şeyhülislam Mehmed Es‘ad Efendi ibnü’l-Merhûm Şeyhülislam İsmâ‘il Efendi 1163

Mühür Sahibi
Şeyhülislam Ebû İshakzâde, Mehmed Es‘ad b. İsmâ‘il b. İbrâhim el-İstanbulî / شيخ الإسلام أبو إسحق زاده، محمد أسعد بن إسمعيل بن إبراهيم الإستانبولي
Vefat Tarihi [Hicri/Miladi]
1166 / 1753
Meslek / Mevki
Şeyhülislam
Telif Ettiği Eserler
Lehcetü’l-Lugât
Tahmîsü Kasîdeti’l-Bürde
Tefsîr-i Âyete’l-Kürsî
Dil
Türkçe
Tarih [Hicri/Miladi]
1163 / 1750
Mühür Türü
Vakıf
Mührün Şekli
Yuvarlak
Alfabe Türü
Arap harfli
Yazı Türü
Ta‘lîk
Fiziksel Yapı
Oyma
Tezyini Unsurlar
Penç, yaprak
Hakkâk
Azmî
Açıklamalar
Mühür alıntılandığı nüshanın 34b, 68b, 99b, 141b ve 158b sayfalarında da geçmektedir.
Veri Şablonu
Vakıf mührü, Şeyhülislam Mehmed Es‘ad Efendi, “Vakf-ı Şeyhülislam Mehmed Es‘ad Efendi ibnü’l-Merhûm Şeyhülislam İsmâ‘il Efendi”, 1163
Kaydı Giren
Tenzile Derin Şahal
Kayıt Giriş Tarihi
04.06.2019
Yukarı Çık