Geri Dön
<< | >> yekmu0452

Süleymaniye Ktp., Esad Efendi 01330, 12a * 15x15 mm.

Mühür Metni

سليمان سعد الدين ابن محمد أمين

Latinize

Süleyman Sa‘deddin ibn Mehmed Emin

Mühür Sahibi
Müstakimzâde, Süleyman Sa‘deddin b. Mehmed Emin b. Mehmed Müstakim el-İstanbulî / مستقيم زاده، سليمان سعد الدين بن محمد أمين بن محمد مستقيم الإستانبولي
Vefat Tarihi [Hicri/Miladi]
1202 / 1788
Meslek / Mevki
Biyografi Âlimi
Telif Ettiği Eserler
Devhatü’l-Meşâyıh
Hüccetü’l-Hatti’l-Hasen
Risâle-i Tâciyye
Şerh-i Gülşen-i Râz
Şerh-i Hızbü’l-Hıfz ve’l-Evrâd
Tuhfe-i Hattâtîn
Tuhfetü’l-Merâm
Dil
İsim
Mühür Türü
Şahıs
Mührün Şekli
Yuvarlak
Alfabe Türü
Arap harfli
Yazı Türü
Ta‘lîk
Fiziksel Yapı
Oyma
Açıklamalar
Sayfada, mührün üst kısmında Müstakimzâde Süleyman Sa‘deddin Efendi’nin Mevlânâ Hacı Mehmed Halîfe’ye nüshanın ikinci risâlesi olan ve Nevevî’ye ait “” adlı eserin kıraatine icâzet verdiğine dair 1194 tarihli bir kayıt bulunmaktadır. Aynı şekilde kayıtta bu eserin kıraatine icâzetinin hocası Mehmed Emin Tokâdî tarafından kendisine verildiği de belirtilmiştir.
Veri Şablonu
Şahıs mührü, Müstakimzâde, Süleyman Sa‘deddin b. Mehmed Emin b. Mehmed Müstakim el-İstanbulî, “Süleyman Sa‘deddin ibn Mehmed Emin”
Kaydı Giren
Tenzile Derin Şahal
Kayıt Giriş Tarihi
21.09.2020
Yukarı Çık