Geri Dön
<< | >> yekmu0037

Süleymaniye Ktp., Reisülküttab Mustafa Efendi 01197, 49a * 61x41 mm.

Mühür Metni

حسبي الله بسم الله الرحمن الرحيم وقف هذا الكتاب مصطفى رئيس الكتاب السابق لوجه الله الخالق وسلمه للمتولي وحكمه بصحته حاكم الشرع الشريف بشرط الإستفادة منه لأولاده فثم فثم وبعدهم يعمل به كما في الوقفية إلى قيام الساعة وأخزى الله من اشتراه وباعه ١١٥٤

Latinize

Hasbiyallâh Bismillâhirrahmânirrahîm Vakafe hâza’l-Kitâb Mustafa Re’îsülküttâbi’s-Sâbık li-Vechillâhi’l-Hâlık ve Sellemehû li’l-Mütevellî ve Hakemehû bi-Sıhhatihî Hâkimü’ş-Şer‘i’ş-Şerîf bi-Şarti’l-İstifâdeti minhu li-Evlâdihî fe-sümme fe-sümme ve ba‘dehüm Yu‘melü bihî kemâ fi’l-Vakfiyyeti ilâ Kıyâmi’s-Sâ‘a ve Ahzallâhu men İşterâhu ve Bâ‘ahû 1154

Türkçe Çeviri

Allah bana yeter. Rahman ve Rahîm olan Allah’ın adıyla. Bu kitabı sâbık Reîsülküttâb Yaradan’ın rızası için vakfetti ve mütevellîye teslim etti. Şeriat hâkimi onun sıhhatine -çocuklarına ve onlardan sonra gelenlere ondan istifâde edilmesi ve onlardan sonra da kıyamet gününe kadar vakfiyedeki gibi amel edilmesi şartıyla- hükmetti. Allah onu satın alanı da, satanı da rezil etsin.

Mühür Sahibi
Reîsülküttâb Mustafa Efendi / رئيس الكتاب مصطفی افندی
Vefat Tarihi [Hicri/Miladi]
1162 / 1749
Meslek / Mevki
Reîsülküttâb
Dil
Arapça
Tarih [Hicri/Miladi]
1154 / 1742
Mühür Türü
Vakıf
Mührün Şekli
Tepelikli kalp
Alfabe Türü
Arap harfli
Yazı Türü
Sülüs
Fiziksel Yapı
Oyma
Tezyini Unsurlar
Yaprak, üç yaprak, koltuk
Açıklamalar
Mühür alıntılandığı nüshanın Ia sayfasında da geçmektedir.
Veri Şablonu
Vakıf mührü, Re’îsülküttâb Mustafa Efendi, “Hasbiyallâh Bismillâhirrahmânirrahîm Vakafe hâza’l-Kitâb Mustafa Re’îsülküttâbi’s-Sâbık li-Vechillâhi’l-Hâlık ve Sellemehû li’l-Mütevellî ve Hakemehû bi-Sıhhatihî Hâkimü’ş-Şer‘i’ş-Şerîf bi-Şarti’l-İstifâdeti minhu li-Evlâdihî fesümme fesümme ve ba‘dehüm Yu‘melü bihî kemâ fi’l-Vakfiyyeti ilâ Kıyâmi’s-Sâ‘a ve Ahzallâhu men İşterâhu ve Bâ‘ahû”, 1154
Kaydı Giren
Tenzile Derin Şahal, Sadullah Kaya, Hakan Şentepe
Kayıt Giriş Tarihi
23.05.2019
Yukarı Çık