Geri Dön
<< | >> yekmu0036

Süleymaniye Ktp., Damad İbrahim Paşa 00783, 1a * 46x46 mm.

Mühür Metni

هذا مما وقفه بأخلص النيات صاحب الخيرات والحسنات الصدر الأعظم والصهر الأفخم إبراهيم پاشا يسر الله له بالخير ما يشاء وزير الحضرت السلطان الغازي أحمد خان خلدت خلافته إلى إنقراض الدوران ١١٣٢

Latinize

Hâzâ mimmâ Vakafehû bi-Ahlasi’n-Niyyât Sâhibu’l-Hayrât ve’l-Hasenât es-Sadru’l-A‘zam ve’s-Sıhru’l-Efham İbrâhim Paşa Yesserallâhu lehû bi’l-Hayr mâ Yeşâ‘u Vezîru’l-Hazreti’s-Sultan el-Gâzî Ahmed Han Hullidet Hilâfetuhû ilâ İnkirazi’d-Deverân 1132

Türkçe Çeviri

Hayır ve iyilik sahibi, Sadrâzam ve şerefli damat İbrâhim Paşa’nın hâlis niyetlerle vakfettiklerindendir. İbrâhim Paşa -Allah ona dilediğini hayırla kolaylaştırsın- Sultan Gâzî Ahmed Han’ın -onun hilâfeti kıyamete kadar devam ettirilsin- veziridir.

Mühür Sahibi
Sadrâzam Nevşehirli Dâmad İbrâhim Paşa / صدر أعظم نوشهير لی داماد إبراهيم پاشا
Vefat Tarihi [Hicri/Miladi]
1143 / 1730
Meslek / Mevki
Sadrâzam
Dil
Arapça
Tarih [Hicri/Miladi]
1132 / 1720
Mühür Türü
Vakıf
Mührün Şekli
Yuvarlak
Alfabe Türü
Arap harfli
Yazı Türü
Sülüs
Fiziksel Yapı
Oyma
Tezyini Unsurlar
Penç, yaprak, karanfil, helezon
Açıklamalar
Mühür sahibine ait bir diğer vakıf mührü mühür veritabanında yekmu0035 numarasıyla kayıtlıdır.
Veri Şablonu
Vakıf mührü, Dâmad İbrâhim Paşa, “Hâzâ mimmâ Vakafehû bi-Ahlasi’n-Niyyât Sâhibu’l-Hayrât ve’l-Hasenât es-Sadru’l-A‘zam ve’s-Sıhru’l-Efham İbrâhim Paşa Yesserallâhu lehû bi’l-Hayr mâ Yeşâ‘u Vezîru’l-Hazreti’s-Sultan el-Gâzî Ahmed Han Hullidet Hilâfetühû ilâ İnkirazi’d-Deverân”, 1132
Kaydı Giren
Tenzile Derin Şahal
Kayıt Giriş Tarihi
22.05.2019
Yukarı Çık