Geri Dön
<< | >> yekmu0046

Köprülü Ktp., Fazıl Ahmed Paşa 00249, 2a * 25x30 mm.

Mühür Metni

هذا مما وقفه الوزير أبو العباس أحمد بن الوزير أبي عبد الله محمد عرف بكوپريلى أقال الله عثارهما ١٠٨٨

Latinize

Hâzâ mimmâ Vakafehu’l-Vezîr Ebu’l-Abbâs Ahmed b. el-Vezîr Ebî Abdullah Mehmed Urife bi-Köprülü Ekâlallâhu Isârahumâ 1088

Türkçe Çeviri

Bu, Köprülü olarak bilinen vezir Ebu’l-Abbâs Ahmed b. el-Vezîr Ebî Abdullah Mehmed’in -Allah ikisinin de günahlarını affetsin- vakfettiklerindendir.

Mühür Sahibi
Köprülü Fâzıl Ahmed Paşa / كوپريلی فاضل أحمد پاشا
Vefat Tarihi [Hicri/Miladi]
1087 / 1676
Meslek / Mevki
Sadrâzam
Dil
Arapça
Tarih [Hicri/Miladi]
1088 / 1677
Mühür Türü
Vakıf
Mührün Şekli
Oval
Alfabe Türü
Arap harfli
Yazı Türü
Muhakkak
Fiziksel Yapı
Oyma
Tezyini Unsurlar
Penç, yaprak, helezon
Açıklamalar
Mühür alıntılandığı nüshanın 1a, 36a, 87a ve 151b sayfalarında da geçmektedir.
Veri Şablonu
Vakıf mührü, Köprülü Fâzıl Ahmed Paşa, “Hâzâ mimmâ Vakafehu’l-Vezîr Ebu’l-Abbâs Ahmed b. el-Vezîr Ebî Abdullah Mehmed Urife bi-Köprülü Ekâlallâhu Isârahumâ”, 1088
Kaydı Giren
Tenzile Derin Şahal
Kayıt Giriş Tarihi
24.05.2019
Yukarı Çık