Geri Dön
<< | >> yekmu0708

Beyazıt Ktp., Veliyyüddin Efendi 3366, 1a * 47x47 mm.

Mühür Metni

مما وقفه العبد الفقير إلی ربه الغني أحمد عارف حكمة الله بن عصمة الله الحسيني في مدينة الرسول الكريم عليه وعلی آله الصلاة والتسليم بشرط أن لا يخرج عن خزانته والمؤمن محمول علی أمانته ١٢٦٦

Latinize

Mimmâ Vakafehu’l-Abdu’l-Fakîr ilâ Rabbihi’l-Ganî Ahmed Ârif Hikmetullah b. İsmetullah el-Hüseynî fî Medîneti’r-Rasûli’l-Kerîm aleyhi ve alâ Âlihi’s-Salâtü ve’t-Teslîm bi-Şarti en lâ Yuhrace an Hızânetihî ve’l-Mü’emmenu Mahmûlun alâ Emânetihî 1266

Türkçe Çeviri

Ganî olan Rabbine muhtaç kul Ahmed Ârif Hikmetullah b. İsmetullah el-Hüseynî’nin kerim olan Rasûl’ün -salât ve selam O’na ve âline olsun- şehrindeki kütüphanesinden çıkarılmaması ve emaneti üzerine alanın emin olması şartı ile vakfettiklerindendir.

Mühür Sahibi
Şeyhülislam Ahmed Ârif Hikmetullah b. İsmetullah el-Hüseynî / شيخ الإسلام أحمد عارف حكمة الله بن عصمة الله الحسيني
Vefat Tarihi [Hicri/Miladi]
1275 / 1859
Meslek / Mevki
Şeyhülislam
Dil
Arapça
Tarih [Hicri/Miladi]
1266 / 1850
Yer
Medine
Mühür Türü
Vakıf
Mührün Şekli
Yuvarlak
Alfabe Türü
Arap harfli
Yazı Türü
Ta‘lîk
Fiziksel Yapı
Oyma
Tezyini Unsurlar
Penç
Hakkâk
Azmî
Açıklamalar
Mühür alıntılandığı nüshanın 61b sayfasında da geçmektedir.
Veri Şablonu
Vakıf mührü, Şeyhülislam Ahmed Ârif Hikmetullah b. İsmetullah el-Hüseynî, “Mimmâ Vakafehu’l-Abdu’l-Fakîr ilâ Rabbihi’l-Ganî Ahmed Ârif Hikmetullah b. İsmetullah el-Hüseynî fî Medîneti’r-Rasûli’l-Kerîm aleyhi ve alâ Âlihi’s-Salâtü ve’t-Teslîm bi-Şarti en lâ Yuhrace an Hızânetihî ve’l-Mü’emmenu Mahmûlun alâ Emânetihî”, 1266, Medine
Kaydı Giren
Tenzile Derin Şahal, Ahmet Çınar, Zahide Kutlay
Kayıt Giriş Tarihi
24.09.2021
Yukarı Çık