Geri Dön
<< | >> yekmu0588

Süleymaniye Ktp., Esad Efendi 00828, 1b * 14x14 mm.

Mühür Metni

وقف فضيل الجمالي ٩٩١

Latinize

Vakafe Fudayl el-Cemâlî 991

Türkçe Çeviri

Fudayl el-Cemâlî vakfetti.

Mühür Sahibi
Zenbillizâde, Ziyâ’eddin Fudayl b. Ali b. Ahmed el-Cemâlî el-Bekrî er-Rûmî el-Hanefî / زنبيلي زاده، ضياء الدين فضيل بن علي بن أحمد الجمالي البكري الرومي الحنفي
Vefat Tarihi [Hicri/Miladi]
991 / 1583
Meslek / Mevki
Kadı
Telif Ettiği Eserler
Edebü’l-Evsıyâ
İ‘ânetü’l-Fârız fî Tashîhi Vâkı‘âti’l-Ferâ’iz
Risâletü’l-Vezâ’ifi’l-Vâfiye
Dil
Arapça
Tarih [Hicri/Miladi]
991 / 1583
Mühür Türü
Vakıf
Mührün Şekli
Yuvarlak
Alfabe Türü
Arap harfli
Yazı Türü
Ta‘lîk
Fiziksel Yapı
Oyma
Tezyini Unsurlar
Penç, yaprak, helezon
Açıklamalar
Mühür alıntılandığı nüshanın 1a, 2a, 110b ve 126b sayfalarında da geçmektedir. Mühür sahibi Esad Efendi koleksiyonu 00831 demirbaş numaralı nüshasının 1a sayfasında yer alan temellük kaydına bakılarak tespit edilmiştir.
Veri Şablonu
Vakıf mührü, Zenbillizâde, Ziyâ’eddin Fudayl b. Ali b. Ahmed el-Cemâlî el-Bekrî er-Rûmî el-Hanefî, “Vakafe Fudayl el-Cemâlî”, 991
Kaydı Giren
Tenzile Derin Şahal
Kayıt Giriş Tarihi
23.11.2020
Yukarı Çık