Geri Dön
<< | >> yekmu0102

Süleymaniye Ktp., Esad Efendi 01089, Ia * 12x15 mm.

Mühür Metni

محمد أسعد ١٢٢٧

Latinize

Mehmed Es‘ad 1227

Mühür Sahibi
Sahaflar Şeyhizâde Es‘ad Efendi, Mehmed Es‘ad b. Ahmed el-Arabkirî / صحافلر شيخي زاده أسعد افندى، محمد أسعد بن أحمد العربكيري
Vefat Tarihi [Hicri/Miladi]
1264 / 1848
Meslek / Mevki
Vakanüvis
Telif Ettiği Eserler
Âyâtü’l-Hayr
Bağçe-i Safâ-endûz
el-Virdü’l-Müfîd fî Şerhi’t-Tecvîd
Sefernâme-i Hayr
Târîh-i Sahaflar Şeyhizâde Es‘ad Efendi
Teşrîfât-ı Kadîme
Üss-i Zafer"
Dil
İsim
Tarih [Hicri/Miladi]
1227 / 1812
Mühür Türü
Şahıs
Mührün Şekli
Oval
Alfabe Türü
Arap harfli
Yazı Türü
Ta‘lîk
Fiziksel Yapı
Oyma
Açıklamalar
Mührün üzerinde mühür sahibine ait Muharrem 1231 tarihli bir temellük kaydı bulunmaktadır.
Veri Şablonu
Şahıs mührü, Sahaflar Şeyhizâde Mehmed Es‘ad Efendi, “Mehmed Es‘ad”, 1227
Kaydı Giren
Tenzile Derin Şahal
Kayıt Giriş Tarihi
04.06.2019
Yukarı Çık