Geri Dön
<< | >> yekmu0147

Süleymaniye Ktp., Esad Efendi 03423, 1a * 14x16 mm.

Mühür Metni

السيد سليمان ١٢٠٩

Latinize

es-Seyyid Süleyman 1209

Mühür Sahibi
Süleyman Sâmân el-Üsküdârî / سليمان سامان الأسكداري
Meslek / Mevki
Şahıs
Dil
İsim
Tarih [Hicri/Miladi]
1209 / 1795
Mühür Türü
Şahıs
Mührün Şekli
Oval
Alfabe Türü
Arap harfli
Yazı Türü
Ta‘lîk
Fiziksel Yapı
Oyma
Tezyini Unsurlar
Penç, yaprak, karanfil, lale
Açıklamalar
Aynı sayfada mühürden iki adet bulunmaktadır. Mührün üst tarafında mühür sahibine ait 7 Safer 1207 tarihli bir temellük kaydı vardır.
Veri Şablonu
Şahıs mührü, Süleyman Sâmân el-Üsküdârî, “es-Seyyid Süleyman”, 1209
Kaydı Giren
Tenzile Derin Şahal
Kayıt Giriş Tarihi
20.06.2019
Yukarı Çık