Geri Dön
<< | >> yekmu0148

Süleymaniye Ktp., Süleymaniye 00663, 1a * 13x15 mm.

Mühür Metni

روحي أمر الله

Latinize

Rûhî Emrullah

Mühür Sahibi
Rûhî Emrullah b. Muhammed / روحي أمر الله بن محمد
Meslek / Mevki
Şahıs
Dil
İsim
Mühür Türü
Şahıs
Mührün Şekli
Yuvarlatılmış oval
Alfabe Türü
Arap harfli
Yazı Türü
Ta‘lîk
Fiziksel Yapı
Oyma
Tezyini Unsurlar
Penç, yaprak
Hakkâk
Hakkî
Açıklamalar
Mührün üst tarafında mühür sahibine ait bir istiktâb kaydı bulunmaktadır.
Veri Şablonu
Şahıs mührü, Rûhî Emrullah b. Muhammed, “Rûhî Emrullah”
Kaydı Giren
Tenzile Derin Şahal
Kayıt Giriş Tarihi
20.06.2019
Yukarı Çık