Geri Dön
<< | >> yekmu0648

Süleymaniye Ktp., Mehmed Arif-Mehmed Murad 00134, 1 * 13x15 mm.

Mühür Metni

السيد سليمان صبری ١٢٩٦

Latinize

es-Seyyid Süleyman Sabri 1296

Mühür Sahibi
Murad Molla Kütüphanesi Hâfız-ı Kütübü Süleyman Sabri Efendi / مراد ملا كتبخانهسی حافظ كتبی سليمان صبری افندی
Meslek / Mevki
Hâfız-ı Kütüb
Dil
İsim
Tarih [Hicri/Miladi]
1296 / 1879
Mühür Türü
Şahıs
Mührün Şekli
Yuvarlatılmış oval
Alfabe Türü
Arap harfli
Yazı Türü
Ta‘lîk
Fiziksel Yapı
Oyma
Açıklamalar
Mühür alıntılandığı nüshanın 90. sayfasında da geçmektedir. 1. sayfadaki mührün üzerinde bu nüshanın mühür sahibi tarafından vakfedildiğini gösteren bir kayıt yer almaktadır.
Veri Şablonu
Şahıs mührü, Murad Molla Kütüphanesi Hâfız-ı Kütübü Süleyman Sabri Efendi, “es-Seyyid Süleyman Sabri”, 1296
Kaydı Giren
Tenzile Derin Şahal
Kayıt Giriş Tarihi
03.02.2021
Yukarı Çık