Geri Dön
<< | >> yekmu0333

Süleymaniye Ktp., Erzincan 00020, 1a * 12x14 mm.

Mühür Metni

السيد عبد الكريم ١١٧٨

Latinize

es-Seyyid Abdulkerim 1178

Mühür Sahibi
Abdulkerim / عبد الكريم
Meslek / Mevki
Şahıs
Dil
İsim
Tarih [Hicri/Miladi]
1178 / 1764
Mühür Türü
Şahıs
Mührün Şekli
Dikdörtgen tabanlı sekizgen
Alfabe Türü
Arap harfli
Yazı Türü
Ta‘lîk
Fiziksel Yapı
Oyma
Tezyini Unsurlar
Penç, yaprak
Açıklamalar
Mühür sahibinin adı mührün üzerinde not edilmiş fakat sonradan üzeri silinmiştir.
Veri Şablonu
Şahıs mührü, “es-Seyyid Abdulkerim”, 1178
Kaydı Giren
Tenzile Derin Şahal
Kayıt Giriş Tarihi
18.05.2020
Yukarı Çık