Geri Dön
<< | >> yekmu0144

Süleymaniye Ktp., Esad Efendi 01710, 1a * 13x16 mm.

Mühür Metni

عبد الكريم

Latinize

Abdulkerim

Mühür Sahibi
Abdulkerim b. Veliyyüddin b. Yusuf el-Celvetî / عبد الكريم بن ولي الدين بن يوسف الجلوتي
Vefat Tarihi [Hicri/Miladi]
1100 / 1688
Meslek / Mevki
Şahıs
Telif Ettiği Eserler
Câmi‘u’l-Ehâdîsi’l-Envâriyye ve’l-Ahbâru’l-Mustafaviyye
el-Me‘âricü’l-Vusûliyye ile’l-Âyi’l-Kur’âniyye
Müzîlü’l-İştibâh fî Esmâ’i’s-Sahâbe
Tebyînü’l-Kelâm fi’l-Kıyâm ve’s-Sıyâm
Dil
İsim
Mühür Türü
Şahıs
Mührün Şekli
Yuvarlatılmış oval
Alfabe Türü
Arap harfli
Yazı Türü
Ta‘lîk
Fiziksel Yapı
Oyma
Tezyini Unsurlar
Penç, yaprak, helezon
Açıklamalar
Mühür alıntılandığı nüshanın 48a ve 124a sayfalarında da geçmektedir. Mühür alıntılandığı nüshanın 48a ve 124a sayfalarında da geçmektedir. 1a sayfasında mührün üzerinde yer alan kayda göre mühür sahibinin nüshayı hem temellük hem de istinsah ettiği anlaşılmaktadır. Ayrıca mühür sahibinin “Müzîlü’l-İştibâh fî Esmâ’i’s-Sahâbe” adlı eseri nüshada ikinci risâle olarak yer almaktadır.
Veri Şablonu
Şahıs mührü, “Abdulkerim”
Kaydı Giren
Tenzile Derin Şahal
Kayıt Giriş Tarihi
20.06.2019
Yukarı Çık