Geri Dön
<< | >> yekmu0021

Süleymaniye Ktp., Murad Molla 00747, 146a * 36x34 mm.

Mühür Metni

وقف المرحوم عبد لله افندى بن المفتي المرحوم منقاري زاده يحيى افندى غفر لهما ١١٠٠

Latinize

Vakafe’l-Merhûm Abdullah Efendi b. el-Müftî el-Merhûm Minkârîzâde Yahyâ Efendi Ğufira lehumâ 1100

Türkçe Çeviri

Müftü merhûm Minkârîzâde Yahyâ Efendi’nin oğlu merhûm Abdullah Efendi vakfetmiştir. İkisine de mağfiret edilsin.

Mühür Sahibi
Müftîzâde Abdullah Efendi, Abdullah b. Yahyâ b. Ömer el-Alâ’î / مفتي زاده عبد الله افندی، عبد الله بن يحيی بن عمر العلائي
Vefat Tarihi [Hicri/Miladi]
1099 / 1688’dan sonra
Meslek / Mevki
Kazasker
Dil
Arapça
Tarih [Hicri/Miladi]
1100 / 1688
Mühür Türü
Vakıf
Mührün Şekli
Yuvarlatılmış oval
Alfabe Türü
Arap harfli
Yazı Türü
Ta‘lîk
Fiziksel Yapı
Oyma
Tezyini Unsurlar
Penç, yaprak, helezon
Açıklamalar
Mühür alıntılandığı nüshanın 1a, 43a, 82a ve 115a sayfalarında da geçmektedir.
Veri Şablonu
Vakıf mührü, Müftîzâde Abdullah Efendi, Abdullah b. Yahyâ b. Ömer el-Alâ’î, “Vakafe’l-Merhûm Abdullah Efendi b. el-Müftî el-Merhûm Minkârîzâde Yahyâ Efendi Ğufira lehumâ”, 1100
Kaydı Giren
Tenzile Derin Şahal
Kayıt Giriş Tarihi
16.05.2019
Yukarı Çık