Geri Dön
<< | >> yekmu0184

Süleymaniye Ktp., Reşid Efendi 00127, 1a * 25x25 mm.

Mühür Metni

من الكتب التي وقفها عبد الرشيد محمد بن فيض الدين سنبل ١٢٦٣

Latinize

Mine’l-Kütübilletî Vakafehâ Abdurreşîd Mehmed b. Feyzuddin Sünbül 1263

Türkçe Çeviri

Abdurreşîd Mehmed b. Feyzuddin Sünbül’ün vakfettiği kitaplardandır.

Mühür Sahibi
Abdurreşîd Mehmed b. Feyzuddin Sünbül b. Abdulmennân / عبد الرشيد محمد بن فيض الدين سنبل بن عبد المنان
Meslek / Mevki
Şahıs
Dil
Arapça
Tarih [Hicri/Miladi]
1263 / 1847
Mühür Türü
Vakıf
Mührün Şekli
Yuvarlak
Alfabe Türü
Arap harfli
Yazı Türü
Ta‘lîk
Fiziksel Yapı
Oyma
Tezyini Unsurlar
Yaprak, karanfil
Açıklamalar
Mühür sahibinin de kitaplarının bulunduğu Raşid Efendi kütüphanesi, İstanbul Küçük Efendi Külliyesi’nde bulunmaktadır. İstanbul Yedikule’de Kocamustafapaşa’ya yakın bir yerde bulunan bu külliye, cami, kütüphane, halvethane, çeşme gibi çeşitli yapılardan oluşmaktadır. Külliyede bulunan Feyziyye Câmii, Mehmed Reşîd Efendi’nin babası, Ayasofya vaizi Hacı Feyzullah Efendi tarafından inşa edilmiş, ancak bir yangında yanınca oğlu Mehmed Reşîd Efendi tarafından yeniden inşa edilmiştir. Kütüphanenin Aşir Efendi/00474 numaralı nüshasında bulunan vakfiyesinin 2b sayfasında Reşîd Efendi’nin cami ve kütüphaneyi yeniden inşa ettirdiği ve 969 cilt kitabını bağışladığı belirtilmektedir. Vakfiyede ise önsözden sonra vakıf sahibinin ismi Muhammed Râşid, babasının adı da Hacı Feyzuddin b. Abdülmennân olarak zikredilmektedir. Bu kütüphanede bulunan kitaplar, sonradan Hekimoğlu Ali Paşa Kütüphanesi’ne, 1913’te Millet Kütüphanesine ve 1963’te Süleymaniye Kütüphanesi’ne nakledilmiştir. Süleymaniye Kütüphanesi’nde bu kütüphane adı Reşid Efendi Koleksiyonu olarak geçmektedir.
Veri Şablonu
Vakıf mührü, Abdurreşîd Mehmed b. Feyzuddin Sünbül b. Abdulmennân, “Mine’l-Kütübilletî Vakafehâ Abdurreşîd Mehmed b. Feyzuddin Sünbül”, 1263
Kaydı Giren
Tenzile Derin Şahal, Nalan Kutsal
Kayıt Giriş Tarihi
01.07.2019
Yukarı Çık