Geri Dön
<< | >> yekmu0796

Süleymaniye Ktp., Pertevniyal Valide Sultan 00352, 1a * 19x23 mm.

Mühür Metni

عبده المتوكل علی الباري مفتاح الدين بن حسام الدين البخاري ١٢٣٧

Latinize

Abduhu’l-Mütevekkil ale’l-Bârî Miftâhuddin b. Hüsâmeddin el-Buhârî 1237

Türkçe Çeviri

Herşeyi hiçten, örneksiz yaratanın mütevekkil kulu Miftâhuddin b. Hüsâmeddin el-Buhârî

Mühür Sahibi
Miftâhuddin b. Hüsâmeddin b. Derviş Ömer el-Buhârî / مفتاح الدين بن حسام الدين بن درويش عمر البخاري
Meslek / Mevki
Şahıs
Dil
Arapça
Tarih [Hicri/Miladi]
1237 / 1822
Mühür Türü
Şahıs
Mührün Şekli
Dikdörtgen tabanlı sekizgen
Alfabe Türü
Arap harfli
Fiziksel Yapı
Oyma
Tezyini Unsurlar
Altıgen yıldız
Açıklamalar
Mührün altında mühür sahibinin bu nüshayı 1242 yılında, Cezayir’de temellük ettiğine dair bir kayıt bulunmaktadır.
Veri Şablonu
Şahıs mührü, Miftâhuddin b. Hüsâmeddin b. Derviş Ömer el-Buhârî, “Abduhu’l-Mütevekkil ale’l-Bârî Miftâhuddin b. Hüsâmeddin el-Buhârî”, 1237
Kaydı Giren
Tenzile Derin Şahal
Kayıt Giriş Tarihi
22.01.2022
Yukarı Çık