Geri Dön
<< | >> yekmu0194

Süleymaniye Ktp., Hasan Hüsnü Paşa 00706, 1a * 21x22 mm.

Mühür Metni

تملكه يد الفقير الشيخ محمد كمال الدين الحريري الخلوتي عفی عنه ١٢٨٨

Latinize

Temellekehû Yedü’l-Fakîr eş-Şeyh Mehmed Kemâleddin el-Harîrî el-Halvetî Afâ anhu 1288

Türkçe Çeviri

Fakir, şeyh Mehmed Kemâleddin el-Harîrî el-Halvetî’nin eli (bu kitabı) sahiplendi. (Allah) onu affetsin.

Mühür Sahibi
Harîrîzâde, Mehmed Kemâleddin b. Abdurrahman el-Harîrî el-İstanbulî / حريري زاده، محمد كمال الدين بن عبد الرحمن الحريري الإستانبولي
Vefat Tarihi [Hicri/Miladi]
1299 / 1882
Meslek / Mevki
Şeyh
Telif Ettiği Eserler
Cevâhiru’l-Mülûki’l-Âliyye fî Bevâhiri Sülûki’ş-Şâzeliyye
Fethu Verdi’l-Esrâr Şerhu Virdi’s-Settâr
Feyzü’l-Muğnî min Sırri Hadîsi “Men Talebenî”
Hakîkatü’t-Tarîka
Medâr-ı Vâhidiyyet ve Merkez-i Ehadiyyet
Dil
Arapça
Tarih [Hicri/Miladi]
1288 / 1872
Mühür Türü
Temellük
Mührün Şekli
Yuvarlak
Alfabe Türü
Arap harfli
Yazı Türü
Ta‘lîk
Fiziksel Yapı
Oyma
Veri Şablonu
Temellük mührü, Harîrîzâde, Mehmed Kemâleddin b. Abdurrahman el-Harîrî el-İstanbulî, “Temellekehû Yedü’l-Fakîr eş-Şeyh Mehmed Kemâleddin el-Harîrî el-Halvetî Afâ anhu”, 1288
Kaydı Giren
Tenzile Derin Şahal
Kayıt Giriş Tarihi
03.07.2019
Yukarı Çık