Geri Dön
<< | >> yekmu0776

Beyazıt Ktp., Umumi 917, 189b * 27x28 mm.

Mühür Metni

وقف هذا الكتاب حسبة لله وطلبا لمرضات الله الوهاب الشيخ أحمد الشهير بچاوش زاده سنة ١٠٧٣

Latinize

Vakafe hâza’l-Kitâb Hasbeten lillâh ve Taleben li-Merdâtillâhi’l-Vehhâb eş-Şeyh Ahmed eş-Şehîr bi-Çavuşzâde Sene 1073

Türkçe Çeviri

Bu kitabı Allah yoluna ve Vehhâb olan Allah’ın rızası için Çavuşzâde olarak bilinen Şeyh Ahmed vakfetmiştir.

Mühür Sahibi
Çavuşzâde Ahmed Efendi / چاويش زاده أحمد افندی
Meslek / Mevki
Şahıs
Dil
Arapça
Tarih [Hicri/Miladi]
1073 / 1663
Mühür Türü
Vakıf
Mührün Şekli
Yuvarlak
Alfabe Türü
Arap harfli
Yazı Türü
Ta‘lîk
Fiziksel Yapı
Oyma
Tezyini Unsurlar
Penç, yaprak, helezon
Açıklamalar
Mühür alıntılandığı nüshanın 4b, 43b, 50b, 57b, 64b, 73b, 89b, 105b, 116b, 125b, 134b, 146b, 161b, 169b, 181b, 189b, 196b, 221b, 235b, 245b, 259b, 274b, 284b, 285a ve sonundaki Ib sayfalarında da geçmektedir.
Veri Şablonu
Vakıf mührü, Çavuşzâde Ahmed Efendi, “Vakafe hâza’l-Kitâb Hasbeten lillâh ve Taleben li-Merdâtillâhi’l-Vehhâb eş-Şeyh Ahmed eş-Şehîr bi-Çavuşzâde”, 1073
Kaydı Giren
Tenzile Derin Şahal
Kayıt Giriş Tarihi
08.12.2021
Yukarı Çık