Geri Dön
<< | >> yekmu0219

Süleymaniye Ktp., Kılıç Ali Paşa 00570, 1a * 15x16 mm.

Mühür Metni

مهر محبت مهر اوردى جانه
أحمد نه حاجت نام ونشانه ١١٧٣

Latinize

Mihr-i Muhabbet Mühr Urdu Câna
Ahmed ne Hâcet Nâm u Nişâna 1173

Mühür Sahibi
Mü’minzâde Ahmed Hasib Efendi / مؤمن زاده أحمد حسيب افندی
Meslek / Mevki
Kadı
Dil
Türkçe
Tarih [Hicri/Miladi]
1173 / 1760
Mühür Türü
Şahıs
Mührün Şekli
Yuvarlak
Alfabe Türü
Arap harfli
Yazı Türü
Ta‘lîk
Fiziksel Yapı
Oyma
Tezyini Unsurlar
Penç, nokta
Hakkâk
Resmî
Açıklamalar
Mühür sahibinin adının tespitinde mührün geçtiği Fatih koleksiyonu/04225 ve Ragıp Paşa koleksiyonu/00082 demirbaş numaralı nüshalarının 1a sayfalarında yer alan mühür sahibine ait temellük kayıtları esas alınmıştır.
Veri Şablonu
Şahıs mührü, Mısır Kadısı Ahmed Efendi, “Mihr-i Muhabbet Mühr Urdu Câna/Ahmed ne Hâcet Nâm u Nişâna”, 1173
Kaydı Giren
Tenzile Derin Şahal, Ayşegül Okal, Göker İnan
Kayıt Giriş Tarihi
12.07.2019
Yukarı Çık