Geri Dön
<< | >> yekmu0397

Süleymaniye Ktp., Yeni Cami 00140, 1a * 21x20.5 mm.

Mühür Metni

وقف الحقير حيدر بن حسام طلبا لمرضات الله الملك العلام

Latinize

Vakafe’l-Hakîr Haydar b. Hüsâm Taleben li-Merdâtillâhi’l-Meliki’l-Allâm

Türkçe Çeviri

Hakir Haydar b. Hüsâm herşeyi hakkıyla bilen, Melik olan Allah’ın rızasını umarak vakfetti.

Mühür Sahibi
Haydar b. Hüsâm / حيدر بن حسام
Meslek / Mevki
Şahıs
Dil
Arapça
Mühür Türü
Vakıf
Mührün Şekli
Yuvarlak
Alfabe Türü
Arap harfli
Yazı Türü
Ta‘lîk
Fiziksel Yapı
Oyma
Tezyini Unsurlar
Düğüm, yaprak
Açıklamalar
Mühür alıntılandığı nüshanın 1b, 2a, 23b, 41a, 61a, 70a, 101a, 120a, 131a, 160a, 189b, 200a, 230a, 246a ve 267a sayfalarında da geçmektedir.
Veri Şablonu
Vakıf mührü, Haydar b. Hüsâm, “Vakafe’l-Hakîr Haydar b. Hüsâm Taleben li-Merdâtillâhi’l-Meliki’l-Allâm”
Kaydı Giren
Tenzile Derin Şahal
Kayıt Giriş Tarihi
10.12.2021
Yukarı Çık