Geri Dön
<< | >> yekmu0257

Süleymaniye Ktp., Carullah 01323, 1a * 11x17 mm.

Mühür Metni

اوله مظهر بسم الله
هم حبيب رسول الله
بوله توفيق لطف الله
ولي الدين جار الله

Latinize

Ola Mazhar-ı Bismillah
Hem Habîb-i Rasûlullah
Bula Tevfîk-i Lutfullah
Veliyyüddin Cârullah

Mühür Sahibi
Cârullah Veliyyüddin b. Mustafa b. Ali el-Yenişehrî el-İstanbulî / جار الله ولي الدين بن مصطفى بن علي اليكيشهري الإستانبولي
Vefat Tarihi [Hicri/Miladi]
1151 / 1738
Meslek / Mevki
Osmanlı Âlimi
Telif Ettiği Eserler
el-Fevâ’idü’n-Nûriyye ale’l-Âdâbi’l-Hüseyniyye
eş-Şerhu’l-Kebîr alâ Âdâbi’l-Bahs ve’l-Münâzara
eş-Şerhu’l-Mütevassıt alâ Âdâbi’l-Bahs ve’l-Münâzara
eş-Şerhu’s-Sağîr alâ Âdâbi’l-Bahs ve’l-Münâzara
Fezâ’ilü’l-Cihâd
Hâşiye alâ Hâşiyeti Şerhi Âdâbi’l-Bahs ve’l-Münâzara
Hâşiye alâ Hâşiyeti Şerhi Hidâyeti’l-Hikme
Hâşiye alâ Şerhi Âdâbi’l-Bahs ve’l-Münâzara
Muhtasaru’l-Hâşiye alâ Şerhi Âdâbi’l-Bahs ve’l-Münâzara
Dil
Türkçe
Mühür Türü
Şahıs
Mührün Şekli
Oval
Alfabe Türü
Arap harfli
Yazı Türü
Ta‘lîk
Fiziksel Yapı
Oyma
Tezyini Unsurlar
Yaprak
Açıklamalar
Mührün üzerinde mühür sahibine ait 1246 senesinde yazılmış bir temellük kaydı bulunmaktadır.
Veri Şablonu
Şahıs mührü, Cârullah, Veliyyüddin b. Mustafa b. Ali el-Yenişehrî el-İstanbulî, “Ola Mazhar-ı Bismillah/Hem Habîb-i Rasûlullah/Bula Tevfîk-i Lutfullah/Veliyyüddin Cârullah”
Kaydı Giren
Tenzile Derin Şahal
Kayıt Giriş Tarihi
19.03.2020
Yukarı Çık