Geri Dön
<< | >> yekmu0258

Süleymaniye Ktp., Carullah 01323, 1a * 31x31 mm.

Mühür Metni

وقف هذا الكتاب لله أبو عبد الله ولي الدين جار الله بشرط أن لا يخرج من خزانة بناها بجنب جامع سلطان محمد بقسطنطنية سنة ١١٤٧

Latinize

Vakafe hâza’l-Kitâb lillâhi Ebû Abdullah Veliyyüddin Cârullah bi-Şarti en lâ Yuhrace min Hızânetin Benâhâ bi-Cenbi Câmi‘i Sultan Mehmed bi-Kostantıniyye Sene 1147

Türkçe Çeviri

Ebû Abdullah Veliyyüddin Cârullah bu kitabı Allah için 1147 yılında, Sultan Mehmed Câmii yanına yaptırdığı kütüphaneden dışarı çıkarılmaması şartıyla vakfetmiştir.

Mühür Sahibi
Cârullah Veliyyüddin b. Mustafa b. Ali el-Yenişehrî el-İstanbulî / جار الله ولي الدين بن مصطفى بن علي اليكيشهري الإستانبولي
Vefat Tarihi [Hicri/Miladi]
1151 / 1738
Meslek / Mevki
Osmanlı Âlimi
Telif Ettiği Eserler
el-Fevâ’idü’n-Nûriyye ale’l-Âdâbi’l-Hüseyniyye
eş-Şerhu’l-Kebîr alâ Âdâbi’l-Bahs ve’l-Münâzara
eş-Şerhu’l-Mütevassıt alâ Âdâbi’l-Bahs ve’l-Münâzara
eş-Şerhu’s-Sağîr alâ Âdâbi’l-Bahs ve’l-Münâzara
Fezâ’ilü’l-Cihâd
Hâşiye alâ Hâşiyeti Şerhi Âdâbi’l-Bahs ve’l-Münâzara
Hâşiye alâ Hâşiyeti Şerhi Hidâyeti’l-Hikme
Hâşiye alâ Şerhi Âdâbi’l-Bahs ve’l-Münâzara
Muhtasaru’l-Hâşiye alâ Şerhi Âdâbi’l-Bahs ve’l-Münâzara
Dil
Arapça
Tarih [Hicri/Miladi]
1147 / 1734
Yer
İstanbul / Fatih / Cârullah Efendi Kütüphanesi
Mühür Türü
Vakıf
Mührün Şekli
Yuvarlak
Alfabe Türü
Arap harfli
Yazı Türü
Sülüs
Fiziksel Yapı
Oyma
Tezyini Unsurlar
Penç, lale, yaprak
Veri Şablonu
Vakıf mührü, Cârullah, Veliyyüddin b. Mustafa b. Ali el-Yenişehrî el-İstanbulî, “Vakafe hâza’l-Kitâb lillâhi Ebû Abdullah Veliyyüddin Cârullah bi-Şarti en lâ Yuhrace min Hızânetin Benâhâ bi-Cenbi Câmi‘i Sultan Mehmed bi-Kostantıniyye”, 1147, İstanbul
Kaydı Giren
Tenzile Derin Şahal
Kayıt Giriş Tarihi
19.03.2020
Yukarı Çık