Geri Dön
<< | >> yekmu0282

Süleymaniye Ktp., Mehmed Nuri Efendi 00016, Ia * 13x16 mm.

Mühür Metni

السيد عثمان خيری ١٢٨٤

Latinize

es-Seyyid Osman Hayri 1284

Mühür Sahibi
Osman Hayri b. Mustafa Nâmık Bey / عثمان خيری بن مصطفی نامق بك
Meslek / Mevki
Şahıs
Dil
İsim
Tarih [Hicri/Miladi]
1284 / 1867
Mühür Türü
Şahıs
Mührün Şekli
Yuvarlatılmış oval
Alfabe Türü
Arap harfli
Yazı Türü
Ta‘lîk
Fiziksel Yapı
Oyma
Tezyini Unsurlar
Penç
Hakkâk
İzzet
Açıklamalar
Mührün üzerinde mühür sahibine ait 1287 senesinde yazılmış bir temellük kaydı bulunmaktadır.
Veri Şablonu
Şahıs mührü, Osman Hayri b. Mustafa Nâmık Bey, “es-Seyyid Osman Hayri”, 1284
Kaydı Giren
Tenzile Derin Şahal
Kayıt Giriş Tarihi
30.03.2020
Yukarı Çık