Geri Dön
<< | >> yekmu0274

Süleymaniye Ktp., Esad Efendi 00362, 1a * 14x16 mm.

Mühür Metni

رب وفق وأعن إسماعيل

Latinize

Rabbi Veffik ve A‘in İsmâ‘il

Türkçe Çeviri

Yârabbi İsmâ‘il’i muvaffak eyle ve (ona) yardımcı ol.

Mühür Sahibi
Müfîd er-Rûmî, İsmâ‘il Müfîd b. Ali el-Attâr el-İstanbulî el-Hanefî / مفيد الرومي، إسماعيل مفيد بن علي العطار الإستانبولي الحنفي
Meslek / Mevki
Hattat
Telif Ettiği Eserler
Şerhu’l-Ahlâki’l-Adudiyye
Şerhu’ş-Şemâ’ili’n-Nebeviyye ve’l-Hasâ’ili’l-Mustafaviyye
Tahmîsü’l-Kevâkibi’d-Dürriyye fî Medhi Hayri’l-Beriyye
Terceme-i Muhtasar
Dil
Arapça
Mühür Türü
Şahıs
Mührün Şekli
Yuvarlatılmış oval
Alfabe Türü
Arap harfli
Yazı Türü
Ta‘lîk
Fiziksel Yapı
Oyma
Tezyini Unsurlar
Penç, yaprak
Hakkâk
Resmî
Açıklamalar
Mührün üzerindeki nota göre bu nüshada yer alan “Şerhu’ş-Şemâ’ili’n-Nebeviyye ve’l-Hasâ’ili’l-Mustafaviyye” adlı eser mühür sahibi tarafından telif edilmiştir.
Veri Şablonu
Şahıs mührü, Müfîd er-Rûmî, İsmâ‘il Müfîd b. Ali el-Attâr el-İstanbulî el-Hanefî, “Rabbi Veffik ve A‘in İsmâ‘il”
Kaydı Giren
Tenzile Derin Şahal
Kayıt Giriş Tarihi
26.03.2020
Yukarı Çık