Geri Dön
<< | >> yekmu0286

Süleymaniye Ktp., Hacı Mahmud Efendi 01909, 68b * 13x15 mm.

Mühür Metni

السيد شهاب الدين ١٢٧٩

Latinize

es-Seyyid Şihâbüddin 1279

Mühür Sahibi
Seyyid Şihâbüddin / السيد شهاب الدين
Meslek / Mevki
Şahıs
Dil
İsim
Tarih [Hicri/Miladi]
1279 / 1862
Mühür Türü
Şahıs
Mührün Şekli
Yuvarlatılmış oval
Alfabe Türü
Arap harfli
Yazı Türü
Ta‘lîk
Fiziksel Yapı
Oyma
Tezyini Unsurlar
Yaprak, karanfil
Hakkâk
Vefâ
Açıklamalar
Mühür alıntılandığı nüshanın Ia, 1a ve 41a sayfalarında da geçmektedir. Mühür nüshanın 1a, 41a ve 68b sayfalarında ikişer adet basılmıştır. Her üç sayfada da bunlardan biri mührün farklı istifli ve 1282 tarihli versiyonudur.
Veri Şablonu
Şahıs mührü, “es-Seyyid Şihâbüddin”, 1279
Kaydı Giren
Tenzile Derin Şahal
Kayıt Giriş Tarihi
31.03.2020
Yukarı Çık