Geri Dön
<< | >> yekmu0178

Süleymaniye Ktp., İzmirli İsmail Hakkı Bey 00373, 1a * 15x17 mm.

Mühür Metni

عبد المجيد الأزهري الشرنوبي ١٣١٠

Latinize

Abdulmecid el-Ezherî eş-Şernûbî 1310

Mühür Sahibi
Ebû Muhammed Abdulmecid b. İbrâhim eş-Şernûbî el-Ezherî el-Mâlikî / أبو محمد عبد المجيد بن إبراهيم الشرنوبي الأزهري المالكي
Vefat Tarihi [Hicri/Miladi]
1347 / 1929
Meslek / Mevki
Musahhih
Telif Ettiği Eserler
Şerhu Cem‘i’n-Nihâye fî Bed’i’l-Hayr ve’l-Gâye
Tâ’iyyetü’s-Sülûk ilâ Meliki’l-Mülûk
Dil
İsim
Tarih [Hicri/Miladi]
1310 / 1893
Mühür Türü
Şahıs
Mührün Şekli
Yuvarlatılmış oval
Alfabe Türü
Arap harfli
Yazı Türü
Ta‘lîk
Fiziksel Yapı
Oyma
Tezyini Unsurlar
Penç, dal
Açıklamalar
Mühür sahibi mührün alıntılandığı nüshada yer alan “Şerhu Cem‘i’n-Nihâye fî Bed’i’l-Hayr ve Gâye” adlı eserin müellifidir.
Veri Şablonu
Şahıs mührü, Ebû Muhammed Abdulmecid b. İbrâhim eş-Şernûbî el-Ezherî el-Mâlikî, “Abdulmecid el-Ezherî eş-Şernûbî”, 1310
Kaydı Giren
Tenzile Derin Şahal
Kayıt Giriş Tarihi
28.06.2019
Yukarı Çık