Geri Dön
<< | >> yekmu0740

Süleymaniye Ktp., Mehmed Hilmi-Fethullah Fehmi 00019, 1a * 37x37 mm.

Mühür Metni

وقف هذا الكتاب السيد الحاج فتح الله فهمی المفتي بمدينة سيروز ابن المفتي السيد محمد حلمی ابن فتح الله وشرط في تصرفه ما شرطه أبوه في كتبه الموقوفة وأجره عليهم وعلی والديهم وأساتيذهم وعلی جميع المؤمنين ١٣٠٧

Latinize

Vakafe hâza’l-Kitâb es-Seyyid el-Hâcc Fethullah Fehmi el-Müftî bi-Medîneti Siroz ibnü’l-Müftî es-Seyyid Mehmed Hilmi ibn Fethullah ve Şerata fî Tasarrufihî mâ Şeratahû Ebûhu fî Kütübihi’l-Mevkûfe ve Ecruhû aleyhim ve alâ Vâlideyhim ve Esâtîzihim ve alâ Cemî‘i’l-Mü’minîn 1307

Türkçe Çeviri

Bu kitabı Fethullah oğlu müftü Mehmed Hilmi oğlu Siroz müftüsü hacı Fethullah Fehmi vakfetmiştir ve kitabın tasarrufu konusunda babasının vakfettiği kitaplardaki şartları koştu. Ecri onların, ana-babalarının, hocalarının ve bütün müminlerin üzerine olsun.

Mühür Sahibi
Siroz Müftüsü Fethullah Fehmi Efendi / سيروز مفتيسی فتح الله فهمی افندی
Vefat Tarihi [Hicri/Miladi]
1335 / 1917
Meslek / Mevki
Müftü
Dil
Arapça
Tarih [Hicri/Miladi]
1307 / 1889
Mühür Türü
Vakıf
Mührün Şekli
Yuvarlak
Alfabe Türü
Arap harfli
Yazı Türü
Ta‘lîk
Fiziksel Yapı
Oyma
Tezyini Unsurlar
Penç, yaprak
Hakkâk
Nâdir
Açıklamalar
Nüshada mührün sol üst tarafında mühür sahibinin şahıs mührü bulunmaktadır.
Veri Şablonu
Vakıf mührü, Siroz Müftüsü Fethullah Fehmi Efendi, “Vakafe hâza’l-Kitâb es-Seyyid el-Hâcc Fethullah Fehmi el-Müftî bi-Medîneti Siroz ibnü’l-Müftî es-Seyyid Mehmed Hilmi ibn Fethullah ve Şerata fî Tasarrufihî mâ Şeratahû Ebûhu fî Kütübihi’l-Mevkûfe ve Ecruhû aleyhim ve alâ Vâlideyhim ve Esâtîzihim ve alâ Cemî‘i’l-Mü’minîn”, 1307
Kaydı Giren
Tenzile Derin Şahal
Kayıt Giriş Tarihi
18.11.2021
Yukarı Çık