Geri Dön
<< | >> yekmu0446

Süleymaniye Ktp., Esad Efendi 00257, IVa * 13x14 mm.

Mühür Metni

السيد أحمد رشيد ١٢٠٠

Latinize

es-Seyyid Ahmed Reşîd 1200

Mühür Sahibi
Ahmed Reşîd b. Abdullah / السيد أحمد رشيد بن عبد الله
Meslek / Mevki
Şahıs
Dil
İsim
Tarih [Hicri/Miladi]
1200 / 1786
Mühür Türü
Şahıs
Mührün Şekli
Oval
Alfabe Türü
Arap harfli
Yazı Türü
Ta‘lîk
Fiziksel Yapı
Oyma
Tezyini Unsurlar
Penç, yaprak, karanfil
Hakkâk
Azmî
Açıklamalar
Mührün üzerinde mühür sahibine ait tarihsiz bir temellük kaydı bulunmaktadır.
Veri Şablonu
Şahıs mührü, Ahmed Reşîd b. Abdullah, “es-Seyyid Ahmed Reşîd”, 1200
Kaydı Giren
Tenzile Derin Şahal
Kayıt Giriş Tarihi
21.09.2020
Yukarı Çık