Geri Dön
<< | >> yekmu0445

Süleymaniye Ktp., Yusuf Ağa 00125, 1a * 18x19 mm.

Mühür Metni

الواثق بالملك الحي المتعالي الفقير محمد الطبيب بالباب العالي

Latinize

el-Vâsık bi’l-Meliki’l-Hayyi’l-Müte‘âlî el-Fakîr Muhammed et-Tabîb bi’l-Bâbi’l-Âlî

Türkçe Çeviri

Şanı yüce, Hayy olan Melik’e itimad eden, Bâb-ı Âlî’de tabib, fakir Muhammed

Mühür Sahibi
Muhammed Efendi / محمد افندی
Meslek / Mevki
Şahıs
Dil
Arapça
Mühür Türü
Şahıs
Mührün Şekli
Yuvarlak
Alfabe Türü
Arap harfli
Yazı Türü
Ta‘lîk
Fiziksel Yapı
Oyma
Tezyini Unsurlar
Düğüm, yaprak
Açıklamalar
Mühür alıntılandığı nüshanın 439b sayfasında da geçmektedir. Bu sayfada mühürden iki adet basılmıştır.
Veri Şablonu
Şahıs mührü, Muhammed Efendi, “el-Vâsık bi’l-Meliki’l-Hayyi’l-Müte‘âlî el-Fakîr Muhammed et-Tabîb bi’l-Bâbi’l-Âlî”
Kaydı Giren
Tenzile Derin Şahal
Kayıt Giriş Tarihi
11.09.2020
Yukarı Çık