Geri Dön
<< | >> yekmu0453

Süleymaniye Ktp., Esad Efendi 01330, 39a * 14x16 mm.

Mühür Metni

إبراهيم طاهر ١٠٦٨

Latinize

İbrâhim Tâhir 1068

Mühür Sahibi
Ebu’l-Muhtâr İbrâhim Tâhir b. Mustafa b. İbrâhim / أبو المختار إبراهيم طاهر بن مصطفی بن إبراهيم
Meslek / Mevki
Şahıs
Dil
İsim
Tarih [Hicri/Miladi]
1068 / 1658
Mühür Türü
Şahıs
Mührün Şekli
Yuvarlatılmış oval
Alfabe Türü
Arap harfli
Yazı Türü
Ta‘lîk
Fiziksel Yapı
Oyma
Tezyini Unsurlar
Penç, yaprak
Açıklamalar
38b ve 39a sayfalarında mühür sahibinin Muhammed Emin b. Muhammed b. Ahmed’e nüshanın ikinci risâlesi olan ve Nevevî’ye ait “” adlı eserin kıraatine icâzet verdiğine dair 20-30 Zilkade 1205 tarihli bir kayıt bulunmaktadır. Aynı şekilde kayıtta bu eserin kıraatine icâzetinin hocası Müstakimzâde Süleyman Sa‘deddin Efendi tarafından kendisine verildiği de belirtilmiştir.
Veri Şablonu
Şahıs mührü, Ebu’l-Muhtâr İbrâhim Tâhir b. Mustafa b. İbrâhim, “İbrâhim Tâhir”
Kaydı Giren
Tenzile Derin Şahal
Kayıt Giriş Tarihi
21.09.2020
Yukarı Çık