Geri Dön
<< | >> yekmu0433

Süleymaniye Ktp., Esad Efendi 03712, 1a * 14x16 mm.

Mühür Metni

حسبي الله وحده وكفى عبده مصطفی ١١٨٩

Latinize

Hasbiyallâhu Vahdehû ve Kefâ Abdehû Mustafa 1189

Türkçe Çeviri

Sadece Allah bana yeter ve O kulu Mustafa’ya kâfîdir.

Mühür Sahibi
Mustafa Efendi / مصطفی افندی
Meslek / Mevki
Şahıs
Dil
Arapça
Tarih [Hicri/Miladi]
1189 / 1775
Mühür Türü
Şahıs
Mührün Şekli
Yuvarlatılmış oval
Alfabe Türü
Arap harfli
Yazı Türü
Ta‘lîk
Fiziksel Yapı
Oyma
Tezyini Unsurlar
Penç, yaprak
Hakkâk
Resmî
Açıklamalar
Mührün üzerinde mühür sahibine ait 17 Zilhicce 1192 tarihli bir temellük kaydı bulunmaktadır.
Veri Şablonu
Şahıs mührü, Mustafa Efendi, “Hasbiyallâhu Vahdehû ve Kefâ Abdehû Mustafâ”, 1189
Kaydı Giren
Tenzile Derin Şahal
Kayıt Giriş Tarihi
10.09.2020
Yukarı Çık