Geri Dön
<< | >> yekmu0456

Süleymaniye Ktp., Saliha Hatun 00002, 1a * 13x15 mm.

Mühür Metni

السيد حسن رسمي ١٢٥٤

Latinize

es-Seyyid Hasan Resmî 1254

Mühür Sahibi
Seyyid Hasan Resmî / السيد حسن رسمي
Meslek / Mevki
Şahıs
Dil
İsim
Tarih [Hicri/Miladi]
1254 / 1838
Mühür Türü
Şahıs
Mührün Şekli
Yuvarlatılmış oval
Alfabe Türü
Arap harfli
Yazı Türü
Ta‘lîk
Fiziksel Yapı
Oyma
Tezyini Unsurlar
Penç, lale
Hakkâk
Vefâ
Açıklamalar
Mührün üzerinde mühür sahibinin adı not edilmiştir. Bu not muhtemelen nüshanın onun tarafından temellük edildiğini beyan etmektedir.
Veri Şablonu
Şahıs mührü, “es-Seyyid Hasan Resmî”, 1254
Kaydı Giren
Tenzile Derin Şahal
Kayıt Giriş Tarihi
22.09.2020
Yukarı Çık