Geri Dön
<< | >> yekmu0475

Süleymaniye Ktp., Esad Efendi 02675-M, 1 * 23x23 mm.

Mühür Metni

حافظ أحسن ١٢٩٠

Latinize

Hâfız Ahsen 1290

Mühür Sahibi
Dâire-i Sıhhiye Tahrîrât Odası Kâtibi Hâfız Ahsen Efendi / دائره صحيه تحريرات اوطه سی كاتبی حافظ أحسن افندی
Meslek / Mevki
Kâtib
Dil
İsim
Tarih [Hicri/Miladi]
1290 / 1874
Mühür Türü
Şahıs
Mührün Şekli
Çiçek
Alfabe Türü
Arap harfli
Yazı Türü
Sülüs
Fiziksel Yapı
Oyma
Hakkâk
Örfî
Açıklamalar
Mührün altında yer alan ibareden mühür sahibinin nüshanın nâşiri olduğu anlaşılmaktadır.
Veri Şablonu
Şahıs mührü, Dâire-i Sıhhiye Tahrîrât Odası Kâtibi Hâfız Ahsen Efendi, “Hâfız Ahsen”, 1290
Kaydı Giren
Tenzile Derin Şahal
Kayıt Giriş Tarihi
29.09.2020
Yukarı Çık