Geri Dön
<< | >> yekmu0474

Süleymaniye Ktp., Esad Efendi 01918, 1a * 11x13 mm.

Mühür Metni

السيد محمد عاطف ١٢١٢

Latinize

es-Seyyid Muhammed Âtıf 1212

Mühür Sahibi
Kuyucaklı Seyyid Muhammed Âtıf Efendi / قويوجق لى سيد محمد عاطف افندى
Vefat Tarihi [Hicri/Miladi]
1263 / 1847
Meslek / Mevki
Kadı
Telif Ettiği Eserler
Nihâyetü’l-Elbâb Terceme-i Hülâsati’l-Hisâb
Dil
İsim
Tarih [Hicri/Miladi]
1212 / 1798
Mühür Türü
Şahıs
Mührün Şekli
Yuvarlatılmış oval
Alfabe Türü
Arap harfli
Yazı Türü
Ta‘lîk
Fiziksel Yapı
Oyma
Tezyini Unsurlar
Karanfil
Hakkâk
Fennî
Açıklamalar
Mührün üzerinde mühür sahibine ait 1212 tarihli bir temellük kaydı bulunmaktadır.
Veri Şablonu
Şahıs mührü, Kuyucaklı Seyyid Muhammed Âtıf Efendi, “es-Seyyid Muhammed Âtıf”, 1212
Kaydı Giren
Tenzile Derin Şahal
Kayıt Giriş Tarihi
29.09.2020
Yukarı Çık