Geri Dön
<< | >> yekmu0479

Süleymaniye Ktp., Esad Efendi 03486, 1a * 14x15 mm.

Mühür Metni

السيد محمد أسعد ١٢١٩

Latinize

es-Seyyid Mehmed Es‘ad 1219

Mühür Sahibi
Seyyid Mehmed Es‘ad / السيد محمد أسعد
Meslek / Mevki
Şahıs
Dil
İsim
Tarih [Hicri/Miladi]
1219 / 1805
Mühür Türü
Şahıs
Mührün Şekli
Yuvarlak
Alfabe Türü
Arap harfli
Yazı Türü
Ta‘lîk
Fiziksel Yapı
Oyma
Tezyini Unsurlar
Penç, yaprak
Açıklamalar
Mührün Sahaflar Şeyhizâde Mehmed Es‘ad Efendi’ye ait olması muhtemeldir.
Veri Şablonu
Şahıs mührü, “es-Seyyid Mehmed Es‘ad”, 1219
Kaydı Giren
Tenzile Derin Şahal
Kayıt Giriş Tarihi
30.09.2020
Yukarı Çık