Geri Dön
<< | >> yekmu0122

Süleymaniye Ktp., Mehmed Hilmi-Fethullah Fehmi 00245, 2a * 37x37 mm.

Mühür Metni

بو كتابی شيخ سيد صالح بن عبد الغني إسلامبولي كندو بنا ايلديگی سيروزده خزيندار تكه سی جامع شريفی حولسنده واقع درگاه نقشبنديه يه وقف ايلمشدر ١٢٠١

Latinize

Bu kitabı Şeyh Seyyid Sâlih b. Abdulganî İslambolî kendi binâ eylediği Siroz’da Hazînedâr Tekkesi Câmi-i Şerîfi havlusunda vâki‘ Dergâh-ı Nakşibendiyye’ye vakf eylemiştir 1201

Mühür Sahibi
Sâlih b. Abdulganî el-İstanbulî / صالح بن عبد الغني الإستانبولي
Meslek / Mevki
Şahıs
Dil
Türkçe
Tarih [Hicri/Miladi]
1201 / 1786
Yer
Siroz (Serez) / Merkez / Hazinedar Tekkesi
Mühür Türü
Vakıf
Mührün Şekli
Yuvarlak
Alfabe Türü
Arap harfli
Yazı Türü
Ta‘lîk
Fiziksel Yapı
Oyma
Tezyini Unsurlar
Yaprak, sekizgen yıldız
Açıklamalar
Mühür alıntılandığı nüshanın 81b sayfasında da geçmektedir.
Veri Şablonu
Vakıf mührü, Sâlih b. Abdulganî el-İstanbulî, “Bu kitabı Şeyh Seyyid Sâlih b. Abdulganî İslambolî kendi binâ eylediği Siroz’da Hazînedâr Tekkesi Câmi-i Şerîfi havlusunda vâki‘ Dergâh-ı Nakşibendiyye’ye vakf eylemiştir”, 1201, Hazinedar Tekkesi/Siroz
Kaydı Giren
Tenzile Derin Şahal
Kayıt Giriş Tarihi
06.06.2019
Yukarı Çık