Geri Dön
<< | >> yekmu0496

Süleymaniye Ktp., Esad Efendi 03655, 1a * 11x14 mm.

Mühür Metni

أحمد رفعت ١٢٤٢

Latinize

Ahmed Rıfat 1242

Mühür Sahibi
Ahmed Rıfat Efendi / أحمد رفعت افندی
Meslek / Mevki
Şahıs
Dil
İsim
Tarih [Hicri/Miladi]
1242 / 1827
Mühür Türü
Şahıs
Mührün Şekli
Yuvarlatılmış oval
Alfabe Türü
Arap harfli
Yazı Türü
Sülüs
Fiziksel Yapı
Oyma
Tezyini Unsurlar
Penç, yaprak, karanfil
Hakkâk
Resmî
Açıklamalar
Mührün üzerinde mühür sahibine ait 5 Rebiülevvel 1243 tarihli bir temellük kaydı bulunmaktadır.
Veri Şablonu
Şahıs mührü, “Ahmed Rıfat”, 1242
Kaydı Giren
Tenzile Derin Şahal
Kayıt Giriş Tarihi
02.10.2020
Yukarı Çık