Geri Dön
<< | >> yekmu0522

Süleymaniye Ktp., Hüseyin Şemsi-Fatih Güneren 00118, 3a * 14x16 mm.

Mühür Metni

يا م ح م د قيل شفاعت امتكدر مصطفی ١٢٦٤

Latinize

Yâ Muhammed Kıl Şefâ‘at Ümmetindir Mustafa 1264

Mühür Sahibi
Muhaddis, Mustafa b. Ahmed el-Kayserî el-Hisârî / المحدث، مصطفی بن أحمد القيصري الحصاري
Meslek / Mevki
Şahıs
Dil
Türkçe
Tarih [Hicri/Miladi]
1264 / 1847
Mühür Türü
Şahıs
Mührün Şekli
Yuvarlatılmış oval
Alfabe Türü
Arap harfli
Yazı Türü
Ta‘lîk
Fiziksel Yapı
Oyma
Açıklamalar
Mühür alıntılandığı nüshanın 4a sayfasında da geçmektedir. 1b ve 3a sayfaları arasında mühür sahibinin Zileli Müftîzâde Mustafa Kuddûsî’ye Cezûlî’ninadlı eserinden bir salât-ı şerîfenin kıraatine icazet verdiğine dair bir kayıt bulunmaktadır. 3b ve 4a sayfalarında da aynı şekilde mühür sahibinin Zileli Müftîzâde Mustafa Kuddûsî’ye hadis kıraatine icâzet verdiğine dair bir kayıt vardır.
Veri Şablonu
Şahıs mührü, Muhaddis, Mustafa b. Ahmed el-Kayserî el-Hisârî, “Yâ Muhammed Kıl Şefâ‘at Ümmetindir Mustafa”, 1264
Kaydı Giren
Tenzile Derin Şahal
Kayıt Giriş Tarihi
21.10.2020
Yukarı Çık