Geri Dön
<< | >> yekmu0766

Beyazıt Ktp., Veliyyüddin Efendi 906, 70a * 18x18 mm.

Mühür Metni

واقف هذا الكتاب خليل بن قاسم بن حاجی صفا ٨٧٩

Latinize

Vâkıfu hâza’l-Kitâb Halil b. Kâsım b. Hacı Safâ 879

Türkçe Çeviri

Bu kitabı vakfeden Halil b. Kâsım b. Hacı Safâ’dır.

Mühür Sahibi
Taşköprîzâde, Hayreddin Halil b. Kâsım b. Hacı Safâ el-Kastamonî el-Bursevî / طاشكبري زاده، خير الدين خليل بن قاسم بن حاجی صفا القسطموني البرسوي
Vefat Tarihi [Hicri/Miladi]
879 / 1475
Meslek / Mevki
Müderris
Dil
Arapça
Tarih [Hicri/Miladi]
879 / 1475
Mühür Türü
Vakıf
Mührün Şekli
Yuvarlak
Alfabe Türü
Arap harfli
Yazı Türü
Ta‘lîk
Fiziksel Yapı
Oyma
Tezyini Unsurlar
Penç, yaprak, helezon, düğüm
Açıklamalar
Mühür nüshada Ia sayfasından itibaren sonuna kadar her iki sayfada bir yer almaktadır. Nüshada IXa sayfasında mühür sahibine ait tarihsiz bir temellük kaydı da vardır.
Veri Şablonu
Vakıf mührü, Taşköprîzâde, Hayreddin Halil b. Kâsım b. Hacı Safâ el-Kastamonî el-Bursevî, “Vâkıfu hâza’l-Kitâb Halil b. Kâsım b. Hacı Safâ”, 879
Kaydı Giren
Tenzile Derin Şahal
Kayıt Giriş Tarihi
02.12.2021
Yukarı Çık