Geri Dön
<< | >> yekmu0605

Süleymaniye Ktp., Hacı Mahmud Efendi 03768, 1a * 23x27 mm.

Mühür Metni

خزانه كتب سلطان عبد المجيد خاانه موضوع كتابدر

Latinize

Hızâne-i Kütüb-i Sultan Abdulmecid Han’a Mevzû‘ Kitabdır

Dil
Türkçe
Mühür Türü
Kütüphane
Mührün Şekli
Yuvarlatılmış oval
Alfabe Türü
Arap harfli
Yazı Türü
Sülüs
Fiziksel Yapı
Oyma
Açıklamalar
Mührün üzerinde bu kitabı Fâtıma bint Ahmed’in vakfettiğine ve sevabını da eşi Hâfız Mehmed Hıfzı Efendi’ye bağışladığına dair bir kayıt yer almaktadır.
Veri Şablonu
Kütüphane mührü, “Hızâne-i Kütüb-i Sultan Abdulmecid Han’a Mevzû‘ Kitabdır”
Kaydı Giren
Tenzile Derin Şahal
Kayıt Giriş Tarihi
24.11.2020
Yukarı Çık