Geri Dön
<< | >> yekmu0709

Süleymaniye Ktp., Yazma Bağışlar 07211, 102b * 47x58 mm.

Mühür Metni

وقفت هذا الكتاب لمرضاة الله تعالی بشرط أن لا يخرج من دار الكتب وأنا الفقير فائق عثمان المفتي بأرضروم تقبل الله بقبول حسن سنة إحدی ومائتين وألف

Latinize

Vakaftü hâza’l-Kitâb li-Merdâtillâhi Te‘âlâ bi-Şarti en lâ Yuhrace min Dâri’l-Kütüb ve Ene’l-Fakîr Fâ’ik Osman el-Müftî bi-Erzurum Tekabbelallâhu bi-Kabûlin Hasenin Sene İhdâ ve Mi’eteyn ve Elf

Türkçe Çeviri

Bu kitabı Allâh Teâlâ’nın rızası için kütüphaneden çıkarılmama şartıyla vakfettim. Ben Erzurum müftüsü Fâ’ik Osman’ım. Allah güzel bir kabul ile kabul eylesin. Bin iki yüz bir senesi.

Mühür Sahibi
Erzurum Müftüsü Fâ’ik Osman Efendi / أرضروم مفتيسی فائق عثمان افندی
Meslek / Mevki
Müftü
Dil
Arapça
Tarih [Hicri/Miladi]
1201 / 1786
Mühür Türü
Vakıf
Mührün Şekli
Dendanlı badem
Alfabe Türü
Arap harfli
Yazı Türü
Ta‘lîk
Fiziksel Yapı
Oyma
Tezyini Unsurlar
Penç, yaprak, karanfil
Açıklamalar
Mühür alıntılandığı nüshanın 1a ve 52a sayfalarında da geçmektedir.
Veri Şablonu
Vakıf mührü, Erzurum Müftüsü Fâ’ik Osman Efendi, “Vakaftü hâza’l-Kitâb li-Merdâtillâhi Te‘âlâ bi-Şarti en lâ Yuhrace min Dâri’l-Kütüb ve Ene’l-Fakîr Fâ’ik Osman el-Müftî bi-Erzurum Tekabbelallâhu bi-Kabûlin Hasenin Sene İhdâ ve Mi’eteyn ve Elf”, 1201
Kaydı Giren
Tenzile Derin Şahal, Ahmet Çınar
Kayıt Giriş Tarihi
24.09.2021
Yukarı Çık