Geri Dön
<< | >> yekmu0718

Beyazıt Ktp., Umumi 1595, 1b * 34x35 mm.

Mühür Metni

وقف مرحوم داماد محمد افندی بن الشهير بشيخ زاده حسين در يكشهر فنار غفر لهما جماذي الأول سنة ١١٦٠

Latinize

Vakf-ı Merhûm Dâmad Mehmed Efendi b. eş-Şehîr bi-Şeyhzâde Hüseyin der Yenişehr-i Fenâr Ğufira lehümâ Cemâziyelevvel Sene 1160

Türkçe Çeviri

Merhûm Şeyhzâde olarak bilinen Hüseyin’in oğlu Dâmad Mehmed Efendi’nin -ikisine de mağfiret edilsin- Yenişehr-i Fenâr’da vakfıdır.

Mühür Sahibi
Dâmad Mehmed Efendi b. Şeyhzâde Hüseyin Efendi / داماد محمد افندی بن شيخ زاده حسين افندی
Meslek / Mevki
Şahıs
Dil
Arapça-Türkçe
Tarih [Hicri/Miladi]
1160 / 1747
Yer
Yenişehr-i Fenâr (Larissa)
Mühür Türü
Vakıf
Mührün Şekli
Yuvarlak
Alfabe Türü
Arap harfli
Yazı Türü
Sülüs
Fiziksel Yapı
Oyma
Tezyini Unsurlar
Penç, yaprak, goncagül
Hakkâk
Safâ
Açıklamalar
Mühür alıntılandığı nüshanın 228a sayfasında da geçmektedir.
Veri Şablonu
Vakıf mührü, Dâmad Mehmed Efendi b. Şeyhzâde Hüseyin Efendi, “Vakf-ı Merhûm Dâmad Mehmed Efendi b. eş-Şehîr bi-Şeyhzâde Hüseyin der Yenişehr-i Fenâr Ğufira lehümâ”, Cemaziyelevvel 1160, Yenişehr-i Fenâr
Kaydı Giren
Tenzile Derin Şahal
Kayıt Giriş Tarihi
07.10.2021
Yukarı Çık