Geri Dön
<< | >> yekmu0014

Süleymaniye Ktp., İzmir 00614, 1b * 33x33 mm.

Mühür Metni

وقف السيد الحاج نعمان بك افندى بن المرحوم الحاج علي بك افندى بن المرحوم كوچك أحمد پاشا ١٢١٣

Latinize

Vakafe es-Seyyid el-Hâcc Nu‘mân Bey Efendi b. el-Merhûm el-Hâcc Ali Bey Efendi b. el-Merhûm Küçük Ahmed Paşa 1213

Türkçe Çeviri

Merhûm Küçük Ahmed Paşa’nın oğlu merhûm, hacı Ali Bey Efendi’nin oğlu seyyid, hacı Nu‘mân Bey Efendi (bunu) vakfetti.

Mühür Sahibi
Nu‘mân Bey Efendi / نعمان بك افندی
Meslek / Mevki
Şahıs
Dil
Arapça
Tarih [Hicri/Miladi]
1213 / 1798
Mühür Türü
Vakıf
Mührün Şekli
Yuvarlak
Alfabe Türü
Arap harfli
Yazı Türü
Sülüs
Fiziksel Yapı
Oyma
Tezyini Unsurlar
Penç, yaprak
Açıklamalar
Mühür alıntılandığı nüshanın 18b, 37a ve 46a sayfalarında da yer almaktadır.
Veri Şablonu
Vakıf mührü, Nu‘mân Bey Efendi, “Vakafe es-Seyyid el-Hâc Nu‘mân Bey Efendi b. el-Merhûm el-Hâc Ali Bey Efendi b. el-Merhûm Küçük Ahmed Paşa”, 1213
Kaydı Giren
Tenzile Derin Şahal
Kayıt Giriş Tarihi
13.05.2019
Yukarı Çık