Geri Dön
<< | >> yekmu0741

Süleymaniye Ktp., Molla Çelebi 00069, 65b * 25x24 mm.

Mühür Metni

من الكتب الموقوفة علی أولاد الواقف وأولاد أولاده ليس لهم النيابة والقضا نسلا بعد نسل ثم علی العلماء ٩٧٥

Latinize

Mine’l-Kütübi’l-Mevkûfe alâ Evlâdi’l-Vâkıf ve Evlâdi Evlâdihî leyse lehumu’n-Niyâbe ve’l-Kazâ Neslen ba‘de Neslin sümme ale’l-Ulemâ’ 975

Türkçe Çeviri

Vâkıfın çocuklarına ve -vekalet ve yetki onlara verilmemek üzere- nesilden nesile çocuklarının çocuklarına sonra da âlimlere vakfedilen kitaplardandır.

Mühür Sahibi
Molla Çelebi (Hubbî Mollası), Anadolu Kazaskeri Vusûlî Mehmed Efendi / ملا چلبی (حبي ملاسی)، آناطولی قاضي عسكری وصولي محمد افندی
Vefat Tarihi [Hicri/Miladi]
998 / 1589
Meslek / Mevki
Kazasker
Telif Ettiği Eserler
Şem-i Hidâyet
Dil
Arapça
Tarih [Hicri/Miladi]
975 / 1568
Mühür Türü
Vakıf
Mührün Şekli
Yuvarlak
Alfabe Türü
Arap harfli
Yazı Türü
Ta‘lîk
Fiziksel Yapı
Oyma
Tezyini Unsurlar
Penç, yaprak
Açıklamalar
Mühür alıntılandığı nüshanın 1b ve 140b sayfalarında da geçmektedir.
Veri Şablonu
Vakıf mührü, Molla Çelebi (Hubbî Mollası), Anadolu Kazaskeri Vusûlî Mehmed Efendi, “Mine’l-Kütübi’l-Mevkûfe alâ Evlâdi’l-Vâkıf ve Evlâdi Evlâdihî leyse lehumu’n-Niyâbe ve’l-Kazâ Neslen ba‘de Neslin sümme ale’l-Ulemâ’”, 975
Kaydı Giren
Tenzile Derin Şahal
Kayıt Giriş Tarihi
18.11.2021
Yukarı Çık